دوازدهمین سالگرد تأسیس شرکت پخش پارس خزر ::: شرکت پخش پارس خزر

دوازدهمین سالگرد تأسیس شرکت پخش پارس خزر

هم‌زمان با دوازدهمین سالگرد تأسیس شرکت پخش پارس خزر، مراسمی در یازده شعبه و ستاد مرکزی با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
این مراسم با سخنان مدیرعامل مجموعه در خصوص گرامی داشت این روز آغاز و با تشکر و تقدیر از همکاران ادامه یافته و با امید به رشد و شکوفایی بیشتر مجموعه در کنار همکاران و هلدینگ پارس توشه پایان گرفت.