سالگرد همکاری با شرکت صنعتی پارس خزر ::: شرکت پخش پارس خزر

سالگرد همکاری با شرکت صنعتی پارس خزر

دوازده سال پیش در چنین روزی قرارداد همکاری فی مابین شرکت صنعتی پارس خزر و شرکت پخش، در خصوص فروش و توزیع مویرگی محصولات پارس خزر به امضاء رسید.
این قرارداد آغازی برای همکاری در راستای پیشبرد فروش گسترده با حفظ منافع فی مابین شد.
خوشبختانه تاکنون این همکاری ادامه یافته و به قسمت عمده اهداف برنامه‌ریزی شده نائل گشته‌ایم.
امید است با رسیدن به قله اهداف به چشم اندازهای بیشتری دست پیدا کنیم.