سالگرد تأسیس شعب شرکت پخش پارس خزر ::: شرکت پخش پارس خزر

سالگرد تأسیس شعب شرکت پخش پارس خزر

دوازده سال پیش در چنین روزی در تاریخ اول آذر سال 1388، اولین شعبه فروش شرکت پخش پارس خزر با نگاه گسترش فروش مویرگی در تهران افتتاح شد.

همچنین در همین روز شعب فارس، خوزستان، همدان و پنج سال بعد (1393/09/01) گیلان افتتاح شد.