الزام اخذ کد نقش پروانه صنفی از خریداران ::: شرکت پخش پارس خزر

الزام اخذ کد نقش پروانه صنفی از خریداران

در راستای الزام ثبت معاملات انجام شده شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت، شرکت پخش پارس خزر براساس دستورالعمل وزارت صمت (ارسال شده توسط انجمن شرکت‌های پخش ایران، پیوست) اقدام به اخذ کد نقش پروانه صنفی از کلیه خریداران نموده است.