تأسیس دوازدهمین شعبه شرکت پخش پارس خزر ::: شرکت پخش پارس خزر

تأسیس دوازدهمین شعبه شرکت پخش پارس خزر

در نیمه اول دی ماه سال 1401، با نگاه گسترش فروش مویرگی در دو استان زنجان و اردبیل دوازدهمین شعبه شرکت پخش پارس خزر با عنوان شعبه زنجان تأسیس شد.

نشانی: زنجان، انصاریه، بلوار 45 متری سهروردی، مابین خیابان 13 و 14 گلستان، پلاک 4462

تلفن تماس: 33780425-024