درباره ما ::: شرکت پخش پارس خزر

درباره ما

شركت پـخش پـــــارس خــــزر در سال 1388 تـأسيس و در تـاريخ بیستم آبـان ماه يـك هزار و سيصد و هشتاد و هشت بـا نـام شرکت پخش پارس خزر (سهامی خاص) تحت شماره 362921 و شناسه ملی 10104092433 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت فعاليت خود را بر اساس مأموريت مندرج در اساسنامه شروع نموده است و در حال حاضر با تأسیس و راه اندازی 11 مرکز پخش و ایجاد انبارهای منطقه‌ای، کلیه استان‌های کشور را تحت پوشش خدمات توزیع و فروش خود قرار داده است. در حـال حاضر ایـن شرکت بـا بیش از 12 سال سابقـه حضور در صنعت پخش کشور، محصولات تولیـدی شرکت‌های صنعتـی پارس خزر، بین‌المللی نورتوشه، لامپ پارس شهاب، شهاب توشه، خزرسینتک، خزرشید، پارس شهاب نقره و بازرگانی پارس شید را ارائه می‌نماید.