چشم انداز ::: شرکت پخش پارس خزر

چشم انداز

چشم انداز شرکت پخش پارس خزر در شرایط موجود بدست آوردن جایگاه نخست در توزیع محصولات لوازم خانگی و روشنایی در بازار ایران از طریق بکارگیری دقیق ترین و علمی ترین شیوه های توزیع در راستای اخذ سهم حداکثری بازار در حوزه لوازم خانگی و روشنایی است.