چرخ گوشت MG1600P

 • خروجی1200گرم گوشت در دقیقه
 • موتور پر قدرت
 • مجهز به کلید بر گردان (Reverse)
 • مجهز به گلویی ایمن مطابق استاندارد
 • دو شبکه مخصوص گوشت چرخ کرده، قیمه وسبزی
 • قطعه سوسیس ساز
 • ظرف جمع آوری گوشت چرخ شده
 • محفظه جمع آوری سیم و شبکه
 • قابلیت نصب مکمل چرخ گوشت و رنده
 • نقره ای و مشکی
 • سفید و زرد
 • نقره ای متاليک
 • طوسی