چرخ گوشت MG1500SP

 • خروجی 1200 گرم گوشت در دقیقه
 • موتور پر قدرت
 • مجهز به کلید برگردان (Reverse)
 • کلید لمسی (Finger Touch)
 • مجهز به گلویی ایمن مطابق استاندارد
 • مجهز به قفل کودک
 • دو شبکه مخصوص گوشت چرخ کرده، قیمه و سبزی
 • ظرف جمع آوری گوشت چرخ شده
 • قطعه سوسیس ساز
 • محفظه جهت جمع آوری سیم وشبکه
 • قابلیت نصب مکمل چرخ گوشت و رنده
 • سفید و زرد