چرخ گوشت MG1400R

 • خروجی 1200 گرم گوشت دردقیقه
 • موتور پر قدرت
 • مجهز به کلید برگردان (Reverse)
 • مجهز به گلویی ایمن مطابق استاندارد
 • دو شبکه مخصوص گوشت چرخ کرده، قیمه و سبزی
 • طراحی زیبا
 • ظرف جمع آوری گوشت چرخ شده
 • قطعه سوسیس ساز
 • محفظه جمع آوری سیم و شبکه
 • قابلیت نصب مکمل چرخ گوشت و رنده
 • طوسی
 • نقره ای متاليک