جارو برقی آروما

  • 2000 وات/ دارای قدرت مکش بالا
  • دارای میکروفیلتر ورودی (قبل ازموتور) و مجموعه میکروفیلتر خوشبو( سه رایحه متفاوت) و فیلتر اسنفنجی خروجی (پس از موتور)
  • دارای سه چرخ رولی، سیم جمع کن، قاب نگهدارنده فیلترهای خروجی ومحفظه نصب برس جانبی روی بدنه به حسب ترکیب رنگ بنفش یا قرمز
  • دارای سوپاپ مکش برای محافظت از موتور
  • نشانگر زمان تعویض کیسه خاکروبه
  • گردش 360 درجه لوله خرطومی
  • دارای پک خوشبوکننده هوا به عنوان هدیه
  • طوسی
  • طوسی متالیک