پنکه پایه بلند رعنا

  • مجهز به دو موتور سنکرون جهت چرخش در راستای افقی وعمودی با قابلیت استفاده ازهرحالت به صورت جداگانه و همزمان/ دارای محل نگهدارنده کنترل
  • مجهز به یونایزرهوا جهت تولید یون منفی به منظور بهبود شرایط تنفسی
  • دارای قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر جهت خاموش و روشن شدن در زمان های دلخواه
  • مجهز به دماسنج و نشانگر دما بر روی نمایشگر محصول
  • تایمر 12 ساعته با بازه های یک ساعت و قابل تنظیم
  • قابلیت حرکت ریتمی و شبیه سازی نسیم در سه حالت
  • تنظیم ارتفاع از 125 تا 145 سانتی متر
  • مجهز به کنترل از راه دور
  • سفيد و طلائی
  • مشکی