چرخ گوشتMT1200

  • خروجی 1200 گرم گوشت در دقیقه
  • موتور پر قدرت
  • یک عدد شبکه گوشت چرخ کرده
  • سینی بزرگ و جادار برای سرعت بخشیدن به کار
  • قطعه سوسیس ساز
  • مجهز به گلویی ایمن مطابق استاندارد
  • قابلیت نصب مکمل چرخ گوشت و رنده
  • سفید